Sertifisering Vest
Sertifisering Vest
Sertifisering Vest
Sertifisering Vest

Tjenester

Hjem  /  Tjenester

Sertifisering Vest er et firma som utfører 114betebet sakkyndig kontroll av: -Anleggsmaskiner (MX) -Trucker (TX) -Personløftere (P1,P2) -Kraner (G4,G7,G8,G10,G20, silotaljer) -Løfteredskap (Rx) Vi utfører og kontroll av fallsikringsutstyr (PVU) Industriporter og løftebukker for bil.