Sertifisering Vest
Sertifisering Vest
Sertifisering Vest
Sertifisering Vest

Tjenester

Hjem  /  Tjenester

Sertifisering Vest er et firma som utfører sakkyndig kontroll av:
-Anleggsmaskiner (MX)
-Trucker (TX)
-Personløftere (P1,P2)
-Kraner (G4,G7,G8,G10,G20)
-Løfteredskap (Rx)
Vi utfører og kontroll av fallsikringsutstyr (PVU)